گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

چگونه ناهارخوران، ناهارخوران شد؟
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
 

در روزگاران گذشته در پيرامون شهر استراباد يا همان گرگان فعلي دروازه‌هايي وجود داشت كه كاروانها از طريق اين دروازه‌ها به شهر رفت‌وآمد ميكردند.

دروازه‌جنوبي گرگان، دروازه بسطام نام داشت كه در حول و حوش ميدان كاخ امروزي قرار گرفته بود. آن روزها مكان ميدان كاخ فعلي انتهاي گرگان بودو بعد از آن بوته‌هاي لب‌لبو، كندس و وليك و سپس درختان جنگلي انبوه قرار داشت.

گرگانيهاي قديم كه گاه از گرماي هوا به ستوه مي‌آمدند هنگامي كه صبح‌گاهان جهت حضور در ييلاق زيارت وسايل خود را بار چهارپايان كرده و  از شهر خارج ميشدند حول و حوش ظهر به مكان فعلي ميدان ناهارخوران رسيده و در كنار رودخانه پرآبي كه از كنار ميدان حالا ميگذشت استراحت و ناهار  ميل ميكردند.

در محاورات افراد با يكديگر هنگامي كه ميخواستند قراري با يكديگر بگذارند تا گروهي به گروه ديگر برسد آن مكان صرف ناهار و استراحت را به عنوان محل قرار تعيين كرده و آرام آرام نام ناهارخوران مصطلح شد.

در اين ميان با اقدامات شهرداري در دهه‌هاي ۳۰ و ۴۰ خرده‌امكاناتي در ناهارخوران فراهم تا با حضور بيشتر خانواده‌هاي گرگاني در اين مكان، ناهارخوران به عنوان شناسه گرگان مطرح شود.