گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

درباره‌ آزادي مجدد عرضه قليان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
 

با آزادي دوباره استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها و كافه‌ها، بسياري از چايخانه‌ها و واحدهاي پذيرايي مسير ناهارخوران و زيارت كه به دليل كسادي بازار اقدام به تعطيلي محل كسب خود نموده‌بودند مجددا فعاليت خود را آغاز كرده و از شنبه شب پذيراي مشتريان خود كه اكثرا از قشر جوان هستند شدند.

ممنوعيت استعمال قليان در واحدهاي پذيرايي با هشدار ناجا به كافه‌داران و سپس تعطيلي چند كافه به دليل عدم توجه به اخطارها و نگهداري قليان! همراه شد و تعدادي از كافه‌هاي ديگر نيز خود به دليل كاهش مشتريان ، داوطلبانه اقدام به تعطيلي محل كسب خود نمودند.

ممنوعيت استعمال قليان، علاوه بر آنكه موجب بيكاري عده‌اي در گرگان و به‌تبع سراسر كشور شده‌بود اعتراضات ديگري را نيز در برداشت كه از آن جمله نظر عده‌اي بود كه اعتقاد داشتند اين ممنوعيت سبب سوق دادن عده‌اي به سوي ناكجاها و افزايش مصرف مواد مخدر ميشود.آن عده ميگفتند چه بهتر است ناجا به جاي فشار بر كافه‌داران، به سراغ سازندگان تنباكوهاي غير‌بهداشتي رفته تا با عرضه تنباكوهاي مشكل‌دار برخورد نمايد.

اما ممنوعيت و آزادي دوباره قليان پيام ديگري را در خود نهفته دارد و آن اين است كه اگر مضرات استعمال قليان بر فوايدش مي‌چربد چرادوباره استفاده از قليان آزاد شد و اگر قليان اينقدرها هم ضرر نداشته ، چه كسي پاسخگوي خسارتهاي وارده بر كافه‌داران و .... در زمان تعطيلي اين واحدها است.

البته گويي آزمون و خطا كردن در تصميمات ، به رويه‌اي معمول تبديل شده  كه غير از آن را انتظاري نيست. همانگونه كه ميتوان مصداقهايي از آن را بسيار در گوشه و كنار اين ديار يافت كه به عنوان نمونه‌اي كوچك از آن ميتوان به ديواره ايجاد شده در ميانه خيابان شاليكوبي اشاره كرد. ديواره‌اي كه بطور ضربتي جهت كاهش ترافيك در اين خيابان ايجاد شد اما ميگويند اكنون اعتقاد بر اين است كه وجود اين ديواره خود بيشتر باعث ترافيك ميشود ليكن تصميم‌گيرندگان به جهت تبعات منفي اين ساختنها و خراب‌كردنها از تخريب آن خودداري ميكنند.