گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

گرگان را چه گونه دیدم؟
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
 

« میدانم که در پایان ماموریتم دل کندن از گرگان برایم بسیار سخت بوده و از این جهت بسیار مشتاقم که زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانم  باز در این شهر بمانم.»

اینها بخشی از جملات فردی است که از دیاری دیگر برای مدتی مشخص در گرگان حضور یافته و نگارنده از او خواسته است تا نظر و برداشت خود از این شهر را برایش بگوید. 

«پیش از این در مدت زمانهای کوتاه در گرگان حضور یافته بودم و بر اساس برداشتم از محدوده سکونتم، این شهر را کاملا سنتی می دیدم لیکن اکنون نظرم کاملا عوض شده است.

گرگان شهری است که قابلیتهای بسیاری در زمینه گردشگری و تاریخی داشته و مجاورت شهر با گردشگاه‌هایی همچون ناهارخوران، النگ دره، هزارپیچ و نیز وجود بافت تاریخی گرگان، جذابیت خاصی به این شهر به خصوص برای غریبه‌ها بخشیده است.

نسل قدیم گرگان به مانند دیگر شهرها سنتی بوده لیکن نسل جدید این شهر به سرعت به سوی مدرنیزه شدن در حال حرکت است.

مردم گرگان بسیار به حفظ ظاهرشان اهمیت داده و سعی میکنند حتی اگر متحمل فشارهای مالی شوند لباس مرتب و ... را حفظ نمایند.

اما مشکل بزرگ گرگان سیاست‌زده بودن آن و چند شقه شدن آن و گاه گرفتار شدن در حاشیه ها است.»