گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

خودزنی
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
 

سلام آقای دوست

حال شما؟ این نامه را ساعت 3:30 شب مینویسم و نمیدانم که آخر آنرا امحا یا به شما تقدیم میکنم.

آقای دوست منتخب اول مردم گرگان در انتخابات شوراها" نامه را خطاب به شخصیت حقوقی شما مینویسم نه شخصیت حقیقی جنابعالی. زیرا نمیخواهم به دوستی دامنه دار ما به جهت برخی تصمیمات چه درست چه نادرست در این چند صباح نشستن جنابعالی بر این منصب، لطمه ای وارد شده که زیرا هنوز مانند سابق منش شخصی و رفتار فردی شما را میپسندم.

آقای دوست مهندس" در این چند روزه فشارهایی از این و آن بر من وارد که از سفر فلان همکار شما به فلان جا بنویسم که بنا به دلایلی از آن خودداری کردم و گفتم حذر.

لیک امروز یا همان دیروز دریافتم که جنابعالی یکی از افرادی بوده ای که به انجام  سفر خارجی آن بنده خدا از هزینه مردم گرگان رای داده ای. آقای دوستِ دوستدار گرگان بسیارتعجب کردم.

شما؟ مهندس عزیزحرفهای زمان انتخابات گذشته و حرفهای در جمع دوستان را مگر از یاد برده ای؟ دوست بزرگوار شور و شوق دانشجویان و جوانان و همشهریان دل در گرو گرگان داشته را مگر فراموش کرده ای؟ مهندس خاستگاه آن رای بی منت و پاک ات را از یاد برده ای؟

مهندس، تصمیمات برخی اعضای شورا در قبال بعضی وقایع طبیعی مینماید و شما نیز حق دارید تصمیم خاص خود را اتخاذ کنید اما بدانید از شما با آن پشتوانه اجتماعی و نیت پاک ،انتظار دیگری همچون دخالت ندادن صف بندیها و ملاحظه کاری ها در تصمیمات را داریم.

مهندس واقعا از یاد برده ای که به چه جهت مردم گرگان جنابعالی را به عنوان منتخب اول خود برگزیدند؟مهندس عزیز، شخصیتهایی مانند جنابعالی آخرین امیدهای مردم گرگان هستند و اگر این امیدها به یاس تبدیل شود .... . مهندس هنوز که فراموش نکرده ای چه کسانی خودجوش عکسهایت را در دست گرفته و به تبلیغ برای تو میپرداختند . مهندس نگرانم برای برخی تصمیماتت. دوست عزیز نگرانم از وارد شدنت در بعضی بازیها و نان قرض دادنها و برخی ملاحظه کاریها. مهندس نمیخواهیم آن نیت پاکت در دفاع از گرگان مظلوم اینقدر راحت خدشه دار شود، نمیخواهم اجر آن خستگیها و تحمل فشارت برای گرگان از دست برود،نمیخواهیم خود به دست کسانی که به دنبال فرصت برای تخریب یکی از حامیان گرگان میگردند سوژه دهی.

مهندس، خواهشا اشتباه نکن و وارد این بازیها و نان قرض دادنها که میدانم خود نیز به آن معتقد نیستی نشو. تو بجز مردم گرگان به کسی مدیون نیستی پس .... .

مهندس حیف آن تلاش هایت در احقاق حق گرگان در زمینه های فرهنگی، زیست محیطی، ورزشی و ... نیست که گاه با برخی تصمیمات خاصت سبب .... میشوی؟

مهندس، من خود بسیار شاهد خستگی هایت به جهت کار تا دیروقت به جهت دستیابی گرگان به شکوهی که استحقاقش را دارد بوده ام و از این رو  به آن یک رایی که تقدیمت کرده بودم افتخار کرده و میکنم لیک هیچ توجیهی در ذهنم برای برخی تصمیماتی که با سخنانت در جمع های خودمانی در تضاد محض است نمی یابم.

مهندس عزیز، امیدوارم گلایه دلسوزانه من نه اندوهی حتی مختصر بر تو وارد ، نه بر دوستی ما اثر ،نه سبب حتی لحظه ای توقف شما در دفاع از حقوق گرگان و نه وسیله ای برای ذره ای تخریب جنابعالی از سوی ناکسان و برخی سیاسی اندیشان محض شود. بلکه تنها میخواهم شما را به لحظه ای درنگ وادارد.

و کوتاه سخن سه نکته: در حافظه تاریخی مردم بسیاری از وقایع ثبت خواهد شد، فرصت هنوز باقیست، خائنین به جنابعالی و اصولا هر مسئولی ،نه از میان منتقدان بلکه از جمع به ظاهر دوستانِ همیشه تایید کننده برون می آیند پس از نقدها استقبال و ..... .

پی نوشت: لطفا از درج مطلب مذکور در نشریات خودداری شود.