گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

گرگانشهر مي‌آيد
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
 

پايگاه اطلاع‌رساني گرگانشهر به‌زودي فعاليت‌خود را آغاز ميكند.

كمك به بهبود استانداردهاي شهرنشيني، ايجاد همگرايي بيشتر شهروندان با محوريت شهر گرگان، شناخت و كمك به پرورش استعدادهاي موجود در شهر، افزايش ارتباطات ميان نخبگان گرگان ،و .... از اهداف سايت خبري‌تحليلي گرگانشهر ذكر شده است.

در مقدمه معرفي پايگاه اطلاع‌رساني مذكور آمده است: شهر گرگان در دهه‌هاي اخير از استانداردهاي لازم شهر‌ي فاصله زيادي‌ گرفته است.‌كاهش اين فاصله، نيازمند عزمي عمومي در اين شهر است كه بي‌ترديد بدون افزايش سطح ‌آگاهي‌هاي عمومي و اطلاع‌رساني مناسب امكان‌پذير نخواهد بود.در حال‌حاضر منابع‌ اطلاع‌رساني با كاركرد مذكور، غيرمنسجم، پراكنده و عمدتا شفاهي است.رسانه‌هاي مكتوب محلي‌نيز با رويكرد مطالب استان و به دلايل بسياري كمتر به چنين مواردي ميپردازند و متاسفانه‌از اين رو طرح‌بحثهايي نظير شهرسازي‌و معماري، مديريت شهري، محيط‌زيست، مباحث‌اجتماعي‌و ... در حوزه شهر گرگان بسيار ناكافي به‌نظر مي‌رسد. با چنين ديدگاهي و با عنايت به سرعت فراگيري ارتباطات در فضاي مجازي و اعتقاد به تاثيرگزاري اين شيوه در بخش تحصيل‌كرده جامعه، ايجاد يك پايگاه اينترنتي‌مطرح شده است.

در معرفي اجمالي اين سايت، همچنين آمده است: گرگانشهر در جذب شهروندان علاقمند و دلسوز نسبت به مسائل گرگان كه كمتر به فعاليتهاي اجتماعي آشكار مي‌پردازند توجه ويژه خواهد داشت.