گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

روز خبرنگار و روزنامه نگار 104ساله گرگانی
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
 

درست پنج دقیقه از هفدهم مردادماه گذشته است. هفدهم مردادروز خبرنگار، خبرنگار، خبرنگار، خبر.....

در شش و بش بودم که برای این روز مطلبی بنویسم یا نه. روزی که مرا به یاد حرفه قدیمم میندازد. حرفه ای که از آن خاطرات تلخ و شیرین بسیاری دارم و به واسطه آن با بسیاری از مسائل آشنا شدم. یاد دوستان بااستعدادی دوباره در ذهنم زنده میشود که با عشق به مردم و سرزمینشان ،و با فراموش کردن دغدغه های مالی در این حرفه مشغول بوده و تنگناها را تحمل میکردند و افسوس و صدافسوس که به دلیل شرایط نامطلوب ، امروز روزنامه نگاری را رها و به قول خود پس از چندسال فرصت سوزی مشغول سر و سامان دادن زندگی خود شده اند. یاد باد شبهای صفحه آرایی  و بیدار خوابی های آن ساعات به شوق انتشار نشریه ، و چه شوق فراموش نشدنی بود آن هنگام که مطلبت در دفاع از حقوق مردم و گرگان و استان را در نشریه میدیدی و سرخوش میشدی که به حد خود کاری کرده ای.

و البته چه تلخ بود دیدن آنانی که قلم خود را فدای .... میکردند و .... .

اما در این بین ، گاه میشد که در اوج ناامیدی از نامرادیها ،دیدن صحنه ای یا شنیدن چیزی دوباره شوق نوشتن را در ذهنت زنده میکرد و یکی از این موارد  هم صحبتی با روزنامه نگار قدیمی گرگان زمین محمد ابراهیم برادران بود.

برادران که اکنون 104 سال داشته و هنوز ساکن محله زادگاهش میرکریم است دهها سال پیش «اصناف گرگان » را منتشر میکرد و به جهت زبان انتقادیش در دفاع از مسئولان کم کار آن زمان گرگان بارها با مرارت مواجه و بالاخره نشریه اش تعطیل شد.

برادران که رئیس انجمن شهر گرگان نیز بوده یک گرگانی متعصب به معنای واقعی کلمه است. عاشق گرگان زمین که سینه اش سرشار از خاطرات دهه های پیشین استراباد است و افسوس که امروز کسی از این پیر استرابادی که به تنهایی روزگار میگذراند خبری نمیگیرد.

آری، آن روزها دیدن برادران و شنیدن خاطراتش در دفاع از حقوق گرگان ، خستگی ناشی از ناملایمات را از تن ما به در و ما را به دوباره نوشتن تحریک میکرد. و چه حیف که برادران 104 ساله اما همچنان باهوش و دوستدار استراباد، فراموش شده روزگار میگذراند و ما در انتظار رفتن او و ... .

       معرفی محمدابراهیم برادران روزنامه نگار 104ساله گرگانی و رئیس سابق انجمن شهر گرگان:
                                   http://www.golshanemehr.ir/?pageid=71#7126