گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

داستان شیشه کتابفروشی صحرایی
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
 

کتابفروشی صحرایی در حاشیه فلکه شهرداری نیز از آن ویژه‌های گرگان میباشد. مغازه‌ای خاص که در ساعات مختلف روز  پذیرای چندین و چند نفری است که روبروی آن توقف کرده و مشغول خواندن و گاه یادداشت‌برداری از آگهی‌های نصب شده بر روی شیشه با مضمون به‌کارگیری نیرو هستند.

نمیدانم ایده چسباندن آگهی‌های جذب نیرو چگونه به ذهن صحرایی بزرگ که چندیست فوت کرده راه یافت، اما هر چه بود استقبال از آن چه از سوی صاحبان مشاغل و چه از طرف جویندگان کار سبب شد تا این روزنامه‌نگار باسابقه گرگانی فعالیت اصلی مغازه لوازم التحریرش را معطوف به این کار کند.

هر قسمت از شیشه بیرونی مغازه صحرایی قیمتی دارد، نصب آگهی در وسط شیشه گرانتر و حاشیه ارزانتر. البته قیمتی که باید برای نصب آگهی خود بر روی شیشه بپردازید به اندازه کاغذ آگهی‌تان نیز بستگی دارد. در این بین قیمت بالا و پایین هر چه باشد باز کتابفروشی صحرایی بهترین گزینه است، زیرا مطمئن هستید بسیاری از افراد جویای کار گرگان از طیفهای مختلف چه با مدارک ابتدایی و چه دانشگاهی به این مغازه خاص مراجعه میکنند.