گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

پرونده روزنامه گلشن‌مهر مختومه شد
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
 

با تایید رای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان توسط شعبه ٢٧٧ دیوان عالی کشور ، پرونده شکایت علیه روزنامه گلشن‌مهر مختومه شد.

گلشن‌مهر در 30 تیر 86 مطلبی را تحت عنوان « حقوق همه‌جانبه » به قلم علی‌اصغر بای چاپ که با شکایت صورت گرفته علیه نشریه مذکور، تنها روزنامه استان یک ماه توقیف شد.

با تشکیل پرونده برای نشریه مذکور ،شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مدیر مسئول را به 100هزار تومان جریمه محکوم کرد.

با اعتراض مدعی‌العموم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه 277 دیوان رای دادگاه تجدید نظر استان را تایید کرد.