گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

ديگران چه تصوري از ديار ما دارند؟
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
 

كمربندي گرگان، در ذهن بسياري از مسافراني كه از طريق آن ازگرگان عبور كرده و به اين شهر قدم نميگذارند تداعي‌كننده وضعيت گرگان‌ميباشد.

ليكن آيا كمربندي گرگان، با آن گله‌هاي گوسفند مشغول چرا در اطراف آن،‌بوته‌هاي چندمتري علف هرز، رونق مشاغل مزاحم و بالاخره مناظر شهري نامطلوب ، آن شكوه تاريخي و زيبايي‌گرگان را به ذهن ديگر ايرانيان متبادر ميكند؟ بماند آنكه در وروديهاي گرگان نيز نه تنها اثري از پيشينه‌فرهنگي اين ديار و جاذبه هاي گرگان‌زمين به چشم نمي‌خورد بلكه برعكس..... .