گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

قزاقهاي گرگان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
 

قزاقهاي گرگان كه از سال ۱۳۱۱خورشيدي در اين ديار حضور يافته‌اند به گواه نظرات بسياري،  از آرامترين و صبورترين ساكنان‌ گرگان ميباشند.

قزاقها پس از ورود به گرگان و سكونت در حاشيه جاده كمربندي، آلوچه‌باغ، سرخواجه، تابلوي گرگانپارس و ملاقاتي، در مكان فعلي يعني قزاق‌محله يا بليش‌محله سكني گزيدند.

در سالهاي ابتدايي سكونت قزاقها، از نيروي‌كار آنها در ساختن ساختمانهاي بلديه(شهرداري)، عدليه(دادگستري)،بانك‌ملي، زيرسازي و احداث جاده گرگان به گنبد و از همه مهمتر پركردن خندق اطراف شهر استفاده شد.

طي چهار دهه اخير نيز تعداي از قزاقها به خيابان جهاد در كمربندي( خيابان دانشگاه‌آزاد) نقل مكان كردند.

 قزاقها با آنكه افرادي درونگرا بوده و بدين علت جامعه بسته‌اي را تشكيل داده‌اند‌طبق نظر بسياري از گرگانيان، در مقايسه با ديگر اقوام مهاجر داراي كمترين تنش و مشكلات اجتماعي با آنان بوده و از اين رو با وجود تفاوت بارز چهره، زبان و لباس آنان با افراد بومي كمترين حساسيت از سوي گرگانيها نسبت به آنان وجود دارد.

استقلال قزاقستان و عقد قراردادهاي مختلف بين ايران و كشور مذكور، سبب توجه بيشتر از گذشته به قزاقهاي ايران و مراوده آنان با قزاقستان شده است.

خواهرخواندگي گرگان و اكتائو، نامگذاري خياباني در اين شهرها به نام يكديگر، برقراري پرواز بين گرگان و اين شهر ، و ............... از اقدامات صورت‌گرفته و يا در حال انجام بين دو كشور با تكيه بر ارتباطات قزاقها و گرگانيها است.

اما اميد است با توجه به ارتباطات مذكور، برنامه‌ريزي مناسبتري به جهت استفاده از ظرفيتهاي گردشگري و فرهنگي‌موجود صورت پذيرد.