گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

پادزهر شهرداري
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
 

بعد از تشكيل استان جديد به مركزيت گرگان و افزايش مهاجرتها به اين شهر، علاقه شركتهاي تعاوني ادارات و..... به جهت خريد زمينهاي وسيع به جهت ساخت مسكن و يا باقي نگهداشتن آن براي روز مبادا، و فروش آن در آينده با قيمتي بيش از قيمت اوليه دوچندان شد.

در اين بين آنچه كه جالب است آنكه بسياري از زمينهاي مذكور داراي كاربري مسكوني نبوده و افراد مذكور با استفاده از نفوذ و يا روابط غير معقول اقدام به تغيير كاربري زمينهاي مذكور و تبديل آن از فضاي سبز به ..... مينمايند و در اين بين آنچه كه به آن توجه نميشود منافع مردم گرگان است.

خريد زمينهاي متعدد با وسعتهاي گوناگون در گوشه و كنار شهر گرگان از سوي .......، از آن جهت رنگ فاجعه به خود ميگيرد كه گرگان از سو يي محدود به جنگل و تپه هاي زيبا و از سوي ديگر محدود به روستاهاست و مطمئنا با تداوم روند كنوني، زميني در شهر براي نسل آتي اين ديار به جهت خانه سازي، فضاي سبزو... باقي نخواهد ماند.

اما در يك حركت شايسته شهرداري گرگان با درك اين موضوع ، چنديست كه با دورانديشي اقدام به خريد زمينهايي به جهت استفاده عموم به عنوان فضاي سبز و ..... ، يا معاوضه آنها با زمينهاي خريداري شده توسط شركت تعاوني ها در نقاط مختلف اين ديار نموده است.