گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

چرا بسكتبال گرگان را دوست دارم؟
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
 

بسكتبال گرگان را از آنجهت دوست دارم كه بسكتبال نماد اتحاد جوانان شهر و عاملي براي شناساندن اين ديار به ايرانيان ميباشد.

بسكتبال است كه سبب ميشود جوانان گرگان در قالب هويتي واحد‌ و تحت لواي يك پيكره ، نام گرگان را فرياد بزنند.

و بسكتبال است كه پيروزي فرزندان شهر ما در قالب تيم گرگان در نبردهاي آن، شادي و اعتماد ‌به نفس‌را دربين گرگانيان رواج داده و ..... .