گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

سیمایی از سیمای استان
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
 

بی‌تردید یکی از دلایل تشکیل استان جدید، پیشینه غنی گرگان‌زمین و فرهنگ متفاوت آن با دیگر نقاط استان پیشین بود و بی‌شک اگر نبود این مولفه‌ها، تشکیل استان جدید هیچ توجیهی نداشت.

در این بین انتظار می‌رفت صدا و سیمای استان گلستان با برنامه‌ریزی دقیق و .... ، و ساخت برنامه‌های پرمحتوا و هدفدار به تاریخ ،مفاخر،آداب و رسوم خاص، گویش، و .... این دیار پرداخته و در تحکیم هویت ویژه این منطقه بکوشد.

اما گویی ساخت برنامه‌های باری‌ به هر جهت با هدف پر کردن ساعتهای در اختیار و دلخوشی به جوایز فله‌ای درون سازمانی ، تنها مشغله دست‌اندرکاران شبکه دیاری شده است که در گوشه گوشه آن استعدادهایی یافت میشود.

و در این بین اخبار شبکه سبز یکی از ویژه‌های سیمایی است که گویی تعریف خبر برای مسئولان آن متفاوت با برداشت صاحبنظران ارتباطات بوده و چه غریب است در این میان گرگان که سهم آن با آن همه رویداد در خبر استانی مساوی است با .... .