گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

دِلَـم اَز پِـزْقـِه‌یِ آتیِشِ غَمِشْ، گِرِفْت اَلـَو / غزلی به گویش گرگانی
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
 

 

نَـو بُـهـار تُـرجِـه زِده، اَز تُـکِ یَـخْ بَستـه‌یِ اَو

 

تـا  دِرَخْـتـا  وَخِـزَن ،  دُواره  اَز  مـیـانِ  خَــو

 

بِچِّه زَنجیلْ کور،اَز اون هَفْتا ،یِکی شان مُخانه

 

مِـدَوئـِه  رو  چِـمَـنِ بـاغـا، بـازَم ، اَلـی دیـدَو

 

 

را  مِگیره رو  زیمیـن، اَوچَـکِ نَـودان دُواره

 

رو سُـفـالا مِـزِنـه  چَـکـِّه بـازَم  شَــرشَــرِ اَو

             عکس: راز

 

نارتی تی به سَـر و وَضِـشْ، مث عاروس ریسیـده

 

جنگلِ ناهارخوران، قِـرِ خودِشـه کَرده قِشَو

 

موسا کـو تَقـی ، رویِ چِلِّـه، دُواره مُخـانـه

 

هَیشـا هَیشـا مُکُنـه تـو چِشْـمـه‌آ ، دُم لَغِـلَـو

 

دِلِ مـن مِیُفْتـه یـادِ نَو بُهـاری کِـه گُـذَشت

 

وَخْتی موسا کو تَقی، بـا ماشُقِشْ مُکُنه دَکَو

 

نَـو بـُهار آمِـده و بُـهـارِ مـن نـیـامِـده

 

دِلَـم اَز پِـزْقـِه‌یِ آتیِشِ غَمِشْ، گِرِفْت اَلـَو

 

*- غزل فوق سروده آقای احمداخوان‌مهدوی است که با لطف برادر ایشان محمود اخوان مهدوی در اختیار گرگان‌ما قرار گرفت.