گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

صبا گرگانی نمیشود، پیکان در راه است؟
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
 

دولت با واگذاری امتیاز باشگاه صباباتری تهران به گرگان موافقت نکرد لیکن امتیاز تیم فوتبال دیگری به این دیار واگذار میشود.

علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به این مطلب گفت: در سفر استانی هیئت دولت به  گلستان مصوب شد این استان تیمی در سطح ملی داشته باشد. آنها صباباتری را میخواستند که این تصویب نشد ولی قرار است امتیاز تیم دیگری به آن منطقه واگذار شود.

گفته میشود احتمال دارد تیم واگذار شده به گرگان، یکی از تیمهای تهرانی پیکان، سایپا یا راه آهن باشد.

براساس شنیده ها نام باشگاه پیکان در محافل خصوصی ،بیش از دیگر تیمها برای واگذاری به گرگان مطرح است.