گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

چهل‌منبره در غروبهاي تاسوعا
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
 

غروب هاي تاسوعا گرگان ديدن دارد. جواناني كه در دل اميدو  آرزوهاي بسياري دارند ، در اين زمان راهي محلات قديمي شده و در داخل خانه هايي كه جد‌اندر‌جد منبر دارند درون مجمع‌هايي مشخص به جهت برآورده شدن آرزويشان شمع روشن ميكنند. بر طبق يك باور قديمي آنها ميبايست در خانه‌هاي مختلف ۴۰شمع روشن كنند تا نذرشان برآورده شود.

صاحبخانه نيزدرغروب تاسوعا‌‌‌ با ساك، شربت، قورمه‌سبزي‌و پلومرغ و .... كه بر روي منبر قرار ميدهد از مهمانان پذيرايي ميكند.