گرگان ما GORGAN

که گرگان ریشه در اسطوره دارد / هزاران نکته مستوره دارد

نقدی بر عملکرد شورای دوره سوم شهر گرگان در آغاز سال دوم فعالیت
نویسنده : علی نصیبی - ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

امروز نهم اردیبهشت ماه سالروز آغاز به کار شوراها و نیز اولین سالگرد فعالیت شورای دوره سوم شهر گرگان میباشد.

پس از اعلام نتایج انتخابات دوره سوم شوراها ،بسیاری از شهروندان علاقمند به آبادانی و شکوه گرگان‌زمین تاریخی به جهت انتخاب افرادی با سابقه فعالیت به عنوان شهردار، عضو شورای شهر، دارای سوابق مدیریتی و یا تحصیلات عالیه خرسند، و به دستیابی استراباد به آنچه که استحقاقش را دارد امیدوار شدند.

اولین اقدام عمده شورای شهر گرگان انتخاب هیئت رئیسه شورا، اعضای کمیسیونها و نمایندگان شورا در شوراهای فرادستی بود. انتخابهایی که با چالشهای پیدا و پنهان بین اعضا و کلید خوردن صف‌بندیهای شوراییان همراه شد.

انتخاب پرحاشیه بعدی شورا، برگزیدن شهردار گرگان برای تصدی نهادی بود که بودجه آن به تنهایی بیش از مجموع بودجه باقی شهرداریهای استان و نیز بودجه تک‌تک ادارات و سازمانهای گلستان به غیر از آموزش و پرورش بود.

هر یک از اعضای شورا، افرادی را برای قرار گرفتن بر کرسی شهرداری معرفی و جمع در هر مرحله اقدام به رای‌گیری از بین آنها و ورود برگزیدگان به مرحله بعد نمودند.

اما گویی سه برگزیده نهایی مورد پسند برخی اعضا نبوده تا آنان گزینه دیگری از بین اعضای شورا که سابقه فعالیت به عنوان شهردار گرگان و معاون‌عمرانی استانداری را داشت به عنوان کاندیدای منصب شهردار منتخب دوره سوم شورا معرفی و در نهایت با ورود برخی نیروهای مطبوعاتی به ماجرا، رایزنی آنان با دیگر اعضا و .... کریمی با نه رای به عنوان شهردار معرفی و با خروج وی از شورا، ذبیح‌الله میقانی نفر اول علی‌البدل وارد شورای شهر گرگان شده و با این جا‌به‌جایی صف‌بندیهای درون شورا نیز تا حدودی تغییر یابد.

پس از صدور با تاخیر حکم شهرداری ابراهیم کریمی و شروع به کار وی، گویی برخی از اعضا صلاح شورا را بر نقد عملکرد شورای دوره دوم به خصوص پروژه‌های گرگان+ ۱۴ در ماههای آغازین فعالیت گذاشته و در گفت‌و‌گو با صدا وسیما، مطبوعات و نیز در جلسات شورا به انتقاد از پروژه‌های مذکور پرداختند. انتقاداتی که البته گاه با واکنش شوراییان دوره دوم مواجه اما اکثرا به حق مینمود.

در این بین شهروندان انتظار داشتند پس از فروکش کردن این انتقادات ،شورای سوم خود در عمل تفاوت خود با شورای دوم را بروز و توانایی خود را با ارائه برنامه‌های کاربردی برای گرگان مظلوم به نمایش بگذارد. لیک گویی هر چه زمان میگذرد این انتظار به جهت غرق بودن شوراییان در فعالیتهای روزمره و ... بیهوده‌تر مینماید.

برخی اعضای شورا نیز با آنکه شاید دغدغه بیشتری به جهت فعالیت برای گرگان و رفع مشکلات بسیار آن در زمینه‌های مختلف دارند اما در عمل نتیجه خاصی برای گرگان ،از این دغدغه حاصل نشده و این شاید به جهت ترکیب خاص شورای گرگان، تک نفره فعالیت کردن اعضا و نیز تنها تبلیغاتی عمل کردن برخی چهره‌هااست.

از سوی دیگر آفتی که شورای شهر گرگان را تهدید میکند نگاه برخی اعضا به نهاد شورا به عنوان یک شغل حاشیه‌ای و تمرکز فعالیتشان بر دیگر مسئولیتها و نیز فعالیتهای وقت‌گیر و ... همچون جلب رای برای کاندیداها در انتخاباتها و .... است که سبب میشود آنان فرصت کافی به جهت انجام مسئولیتهایشان به عنوان عضو شورای شهر تاریخی اما مظلوم و پر از مشکل گرگان نداشته باشند.

این نکته نیز لازم به ذکر است ؛با آنکه انتخاب ابراهیم کریمی با آن سوابق از تصمیمهای پسندیده شورا مینمود و وی نیز در مراسم معارفه‌اش از تغییرات ملموس در شهر گرگان پس از سه ماه سخن گفت لیکن گویی یا تیم شهرداری چندان به جهت انجام این تغییرات مناسب نیست، یا کریمی آن همراهی لازم را از شورا ندیده یا آنکه دیگر کریمی آن کریمی منتخب شورای اول نبوده و انگیزه آن دوران را حداقل در این چند ماهه فعالیتش ندارد. هر چند که امید است با اجرای کامل بودجه مناسب شهرداری در سال ۸۷ بخشی از مشکلات فعلی گرگان رفع گردد.

در این بین منتخبان مردم در شورا باید بدانند یک چهارم از مدت زمان مسئولیتشان به عنوان منتخب مردم گرگان به سرعت گذشته و اگر بخواهند در سه سال آینده نیز همینگونه عمل کنند شاید سرنوشت برخی از اعضای شوراهای گذشته که در انتخابات بعد با کاهش بیسابقه آرا مواجه شده و به نوعی بایگانی شده‌اند در انتظار آنها نیز باشد.

امید است با تغییر رویه شورای شهر گرگان در ادامه فعالیتش و تمرکز آنان بر روی رفع مشکلات شهر جنگل و باران، استراباد تاریخی به آن شکوهی که استحقاقش را دارد دست یافته و نام همه منتخبان فعلی مردم گرگان در شورا ، به نیکی در تاریخ این دیار باقی بماند.